Bindingsperiode


Bindingsperioden er 2 år og forlænges derefter med 1 år ad gangen.